Szukaj
25 maja 2024 18:48

Dokumenty do pobrania

STATUT SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU SZKOŁY

REGULAMIN ŚWIETLICY

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO ZE ŚWIETLICY

KLAUZULA INFORMACYJNA

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE NAGRANIA Z MONITORINGU

PROCEDURY POSTĘPOWANIA
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA
PODANIE O DUPLIKAT DO LEGITYMACJI SZKOLNEJ
REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY I ZAJĘĆ W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

DOKUMENTY DOTYCZĄCE CZASU PANDEMII COVID-19

PROCEDURY POSTĘPOWANIA (KORONAWIRUS)
REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
REGULAMIN I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – ZERÓWKA (KORONAWIRUS)
SPOSOBY I ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W OKRESIE PANDEMII
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW
ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W SZKOLE SP2(COVID-19)

ORGANIZACJA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS 1-7

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w 2020r.

REGULAMIN ORGANIZACJI  PRACY I ZAJĘĆ W CZASIE STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COV-2

CYBERBEZPIECZEŃSTWO – BROSZURA

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY I ZAJĘĆ W SP2 W CZASIE STANU EPIDEMII- AKTUALIZACJA Z DNIA 10 STYCZNIA 2022

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW WRAZ Z WNIOSKAMI

Przepisy dotyczące standardów ochrony małoletnich znajdują się w art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniem przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Ta ustawa została zmieniona Ustawą o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawą Kamilka, która weszła w życie 15 lutego 2024 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Targu wprowadza Standardy ochrony małoletnich jak w załącznikach.

Karta zgłoszenia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństu małoletnich

Ankieta dotycząca ochrony małoletnich

Wersja skrócona standardów ochrony małoletnich oddział przedszkolny

Wersja skrócona standardów ochrony małoletnich (szkoła)

14.02.2024 Standardy Ochrony Małoletnich SP 2 Nowy Targ

Rejestr zgłoszeń zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu małoletnich

Skip to content