MULTIMEDIA

DZIENNIK ELEKTORNICZNY

Reklama

Sprawdź jakość powietrza w Nowym Targu

Reklama

Edukacyjna Sieć Antysmogowa ESA

BIP

Reklama

Lokalny Animator Sportu

Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Wymagania edukacyjne
wtorek, 18 września 2012 09:02


Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów


 

 

Język polski

Klasa IV

Rozkład

Kryteria

 

Klasa V

 

Klasa VI

Rozkład

Kryteria

Klasa VII

Rozkład

Kryteria


 

Klasa VIII

 

Język angielski

 

Klasa IV


 

Klasa V

 

Klasa VI

 

Klasa VII


 

Klasa VIII

 

Historia

 

Klasa IV


 

Klasa V


Klasa VI

Rozkład


 

Klasa VII


 

Klasa VIII


 

Przyroda

 

Klasa IV


 

-----------

 

------------

 

----------

 

----------

Muzyka

 

Klasa IV


 

Klasa V

 

Klasa VI

 

Klasa VII


 

Klasa VIII

Plastyka

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

 

Klasa VIII

 

Technika


 

Klasa IV

 

Klasa V

 

Klasa VI

 

--------------

 

--------------

Informatyka

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

 


Klasa VIII

Wychowanie fizyczne

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

Religia

Klasa IV

Kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

Klasa V

Kryteria oceniania

Klasa VI

Kryteria oceniania

Klasa VII

Kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

Matematyka

Klasa IV

(podstawa programowa 2017)

Klasa V

(podstawa programowa 2017)

Klasa VI

(podstawa programowa 2017)

Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

(podstawa programowa 2017)

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Klasa I

kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

 

Klasa II

kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

 

Klasa III

kryteria oceniania

wymagania

(podstawa programowa 2017)
Edukacja wczesnoszkolna – Język angielski

Klasa I

Klasa II

Klasa IIIEdukacja wczesnoszkolna – Religia

Klasa I

Klasa II (ocenianie)(rozkład materiału)

Klasa IIIOddział przedszkolny

Religia – treści edukacyjne dla pięciolatków

Wymagania edukacyjne
Geografia

wymagania edukacyjne - sposoby sprawdzania postępów uczniów, warunki i tryb uzyskania oceny rocznej wyższa niż przewidywana


 

Klasa V

(podstawa programowa 2017)

 

Klasa VI

(podstawa programowa 2017)

 

Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

 

Klasa VIII

(podstawa programowa 2017)

 

Chemia


 


Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

 

Biologia


Klasa V


Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

 

Język

niemiecki

 Klasa VII

Kryteria

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

 

Fizyka

 
Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

-------

 

---------

 

---------

 


 

---------

 

Klasa VIII

 

Wiedza o społeczeństwie


 

--------

 

---------

 

---------

 

--------

 

Klasa VIII_________________________________________________________________________________________