MULTIMEDIA

DZIENNIK ELEKTORNICZNY

Reklama

Sprawdź jakość powietrza w Nowym Targu

Reklama

Edukacyjna Sieć Antysmogowa ESA

BIP

Reklama

Lokalny Animator Sportu

Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Szkoła dzisiaj
wtorek, 24 listopada 2015 14:47

Informacje o działalności Szkoły Podstawowej nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika  w Nowym Targu powstała w okresie międzywojennym, zaś od 50 lat  jej siedziba znajduje się w budynku na ulicy Mikołaja Kopernika 28. W obecnym roku szkolnym 2015/2016 w szkole uczy się 530 uczniów klas I-VI w 26 oddziałach oraz 46 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych. Od trzech lat w szkole funkcjonuje dwuprofilowa klasa sportowa o profilu piłka nożna i narciarstwo biegowe. Szkoła posiada swój sztandar i hymn. Uczniowie mają do dyspozycji 20 dobrze wyposażonych sali  lekcyjnych (kilka tablic multimedialnych, odtwarzaczy, rzutników), nowoczesną pracownię do zajęć komputerowych, bibliotekę szkolną, dwie świetlice szkolne, szatnię. Bazę sportową stanowią dwie sale gimnastyczne różnej wielkości oraz nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe i boisko do gry w piłkę nożną typu „Orlik” wraz z  zapleczem  sanitarno–szatniowym. Dodatkowo szkoła zatrudnia dwóch animatorów sportowych prowadzących popołudniowe zajęcia na „Orliku” (na które uczęszczają również dzieci z okolicy). Ponadto na terenie szkoły znajduje się plac zabaw wykonany w ramach projektu „Radosna Szkoła” oraz dwa boiska asfaltowe. Uczniowie mogą korzystać z możliwości zakupienia obiadu przygotowanego przez ajenta w wyremontowanej stołówce szkolnej i spożycia go w odnowionej jadalni. Szkoła realizuje rządowe projekty „Owoce w szkole” i „Doskonałe mleko dla szkół”.

Kadra licząca 44 czynnych nauczycieli oraz 9 osób administracji i obsługi dba o uczniów pod względem bezpieczeństwa i rozwoju. Pracownikom szkoły przyświeca motto: „Szkoła bezpiecznym miejscem, w którym dziecko czerpie radość z wszechstronnego rozwoju”.     

W szkole organizuje się bardzo wiele zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności, jak również prowadzi się liczne zajęcia w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne i terapię pedagogiczną. Corocznie w miarę posiadanych środków dobór zajęć jest modyfikowany do potrzeb uczniów.

Uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach, odnosząc znaczące sukcesy i wysokie lokaty m.in. w konkursach wojewódzkich. Od lat wśród uczniów są osoby uzyskujące tytuł laureata lub finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych bądź tematycznych.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia turystyczno-przyrodnicze, sportowe m.in. nauka pływania, nauka jazdy na nartach biegowych, zajęcia muzyczne, zajęcia  komputerowe, gimnastyka korekcyjna, kółko taneczne.

W szkole działa I Drużyna harcerska „Salamandry”, biorąca aktywny udział w życiu miasta Nowy Targ m.in. poprzez udział w corocznej Kweście nowotarskiej na rzecz odnowienia zabytkowych nagrobków oraz udział w okolicznościowych uroczystościach miejskich. Harcerze angażują swoich członków i resztę społeczności szkolnej w liczne akcje charytatywne m.in. na rzecz  Fundacji „Pola nadziei”  im. Adama Worwy.

Znaczące sukcesy sportowe naszych uczniów wynikają z prężnej działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tęcza”, czego dowodem są wypełnione pucharami gabloty szkolne.

Od lat w szkole działa szkolne koło Ligii Ochrony Przyrody, zaś jej członkowie współpracują z Gorczańskim Parkiem Narodowym. Od ubiegłego roku szkoła zaangażowała się w organizację Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Od kilku lat SP 2 organizuje międzyszkolny konkurs recytatorski dla nowotarskich szkół podstawowych.

W trosce o rozwój obywatelskich postaw uczniów i poszanowania przez nich tradycji i kultury od czterech lat organizowane są dwie imprezy integrujące środowisko lokalne „Wieczornica patriotyczna" - wspólne śpiewne pieśni patriotycznych z okazji 11 listopada oraz  wieczór kolęd - "Kolędowanie to duszy uwrażliwianie”.

Od 15 lat organizowany jest Szkolny Festyn Rodzinno-Trzeźwościowo-Rekreacyjno-Sportowy cieszący się uznaniem w środowisku lokalnym. Wszystkie wymienione wyżej imprezy są wspaniałym sposobem współpracy z rodzicami i możliwością prezentacji uzdolnień uczniów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 angażowani są do uczestnictwa w różnorodnych programach i projektach edukacyjnych „Etyka nie tylko dla smyka”, „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, „ Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, „Mały Mistrz”, „Wszystkie Kolory Świata”, „Odblaskowa szkoła”, „Szkoła współpracy-uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, „Ćwiczyć każdy może”, „Innowacyjny projekt MUM- wykorzystanie metody U. Hoppe w gimnastyce korekcyjnej ”, „Mali Globtroterzy”, „Szpiedzy Mikołaja Kopernika”, „Jeżdżę z głową”, „Pływam z głową”, "MALI uczniowie idą do szkoły".

W szkole realizowane są kampanie i programy profilaktyczne: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - ogólnopolska kampania edukacyjnoprofilaktyczna dla wszystkich klas, „Stop przemocy – reaguj, bo przemoc nie skończy się sama!” - cykl spotkań w klasach V i VI zorganizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatową Komendę Policji w Nowym Targu, „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież” i „Owce  w sieci” Polskie Centrum Programu Safer Internet / NASK (klasy III – VI), „Nie pal przy mnie proszę” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu (dla klas I – III), „Znajdź właściwe rozwiązanie” Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu (dla klas IV – VI), „Trzymaj formę! Bądź aktywny” Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowym Targu (dla klas V – VI), „III Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” PARPA (klasy VI), „O odmawianiu, dotykaniu i innych sprawach” A. Pacewicz  (klasy 0 – III), „Program profilaktyczno – wychowawczy dla klas I – III” K. Zajączkowski, „Spójrz inaczej”  A. Kołodziejczyk, E. Czemierowska (klasy I – III), „ Jak żyć z ludźmi” MEN (klasy IV – VI), „Cukierki” A. Grzelak  (klasy I – III), „Bajkowe spotkania. Program zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej” J. Bąk, E. Wiewióra – Pyka, „Autorski program profilaktyczno–wychowawczy dla uczniów z klas I – III uczęszczających na zajęcia świetlicowe w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu”.

W ciągu ostatnich kilku lat około 20 osobowa grupa uczniów uzyskujących wysokie wyniki nauczania miała możliwość wzięcia udziału w międzynarodowym wakacyjnym obozie dla dzieci kształcącym akrobacyjne umiejętności cyrkowe i językowe w miejscowości Radevormwald w Niemczech. Dzięki współpracy z parafią NSPJ w Nowym Targu dla uczniów szkoły wchodzących w skład Scholii dzieci wyjeżdżają w czerwcu na warsztaty muzyczne nad morze. Każdego roku w okresie wakacji i ferii zimowych dla około 50 uczniów organizowane są półkolonie „Lato w mieście” i „Zima w mieście”.

Również nauczyciele poszerzają swoje horyzonty dydaktyczne w ramach wyjazdów zagranicznych Erazmus „Zagraniczna mobilność kadry nauczycielskiej” czy podczas studiów podyplomowych i szkoleń, zaś zdobyte tam umiejętności i wiedzę wykorzystują na zajęciach lekcyjnych.

Szkoła uzyskała certyfikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła w ruchu” oraz „Szkoła współpracy-uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” .