Szukaj
25 maja 2024 20:02

Informacje

Zapytanie ofertowe z dnia 07.05.2024 r.

Klauzula informacyjna

Wzór Umowy

Formularz ofertowy – Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

———————————————————————————-

Zapytanie ofertowe z dnia 31.10.2023 r.

Klauzula informacyjna RODO – zał. nr 4

Wzór Umowy

Formularz ofertowy – Załącznik nr 2

Szczegółowy opis komputerów oraz długopisów 3D

———————————————————————————-

Zapytanie ofertowe zakup monitora internetowego do sali  7-26.10.2023

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- monitor interaktywny do sali nr 7-2023

Klauzula RODO- monitor interaktywny do sali 7- 2023

Formularz ofertowy – zakup monitora interaktywnego do sali 7-2023

Wzór umowy zakup monitora interaktywnego do sali 7-2023

———————————————————————————-

Zapytanie ofertowe 20.07.2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Klauzula informacyjna

Wzór umowy

Formularz ofertowy

———————————————————————————-

Protokół z otwarcia ofert 19.07.2023 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.07.2023 r.

———————————————————————————-

Klauzula informacyjna 07.07.2023r.

Wzór umów- zał. nr 3 07.07.2023r.

Formularz ofertowy 07.07.2023r.

Zapytanie ofertowe 07.07.2023r.

———————————————————————————–

Informacja dot. wyboru ajenta stołówki szkolnej

———————————————————————————–

Protokół z otwarcia ofert 16.06.2023 r.

———————————————————————————–

Otwarcie ofert 25.01.23r.

———————————————————————————–

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości13.01.2023 r.

———————————————————————————–

Zakup laptopa i dwóch monitorów 9.12.2022 r.

———————————————————————————–

Zakup laptopa i monitorów interaktywnych 2.12.2022 r.

———————————————————————————–

Zawiadomienie i protokół dotyczący zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych 17.11.2022 r.

———————————————————————————–

Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach programu „Aktywna tablica – SPE” 02.11.2022 r

———————————————————————————–

Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do sali nr 5 – 04.11.2022 r.

———————————————————————————–

Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach programu „Aktywna tablica – SPE” 02.11.2022r

———————————————————————————–

Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach programu „Aktywna tablica – SPE” 21.10.2022r

———————————————————————————–

Zawiadomienie i protokół dotyczący remontu instalacji ogromowej 12.09.2022 r.

———————————————————————————–

Formularz ofertowy, klauzula informacyjna, obmiar robót, wzór umowy, zapytanie ofertowe 31.08.2022 r.

———————————————————————————–

Oferta pracy dla pracownika obsługi w charakterze konserwatora i dozorcy na zastępstwo w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu.

———————————————————————————–

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Targu poszukuje osoby, która chciałaby pracować w charakterze: pomoc nauczyciela. Wymagania – musi znać język polski i język ukraiński oraz lubić dzieci. Szczegółowych informacji udziela dyrektor szkoły 182662796.

———————————————————————————–

Protokół z otwarcia oferty i zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 08.11.2021 r.

———————————————————————————–

Zakup sprzętu 26.10.2021 r.

———————————————————————————–

Zakup sprzętu 27.07.2021 r.

———————————————————————————–

Praca na stanowisko sekretarki / sekretarza

Skip to content