Szukaj
25 maja 2024 19:39

Opieka Zdrowotna

OPIEKA ZDROWOTNA

Zgodnie z Ustawą  z dnia 12 kwietna 2019r. roku o opiece zdrowotnej  nad uczniami (Dz.U.2019r. poz.1078) dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu informuje, że profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje higienistka szkolna Anna Stochmal.

 

Godziny pracy higienistki szkolnej:

 • Poniedziałek 8.00 – 13:00
 • Wtorek 8:00-13:00
 • Czwartek 10:00 – 14:00

Opiekę stomatologiczną  prowadzi  Medicusdental Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne w Nowym Targu, ul. Długa 100, 34-400 Nowy Targ

 

Godziny przyjęć gabinetu:

 • Poniedziałek 13.00 – 18.00
 • Wtorek  8.00 13.00
 • Środa 13.00 – 18.00
 • Czwartek 8.00 -13.00
 • Piątek 8.00 – 13.00


Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz promocję zdrowia.

Zadania  opieki zdrowotnej

 • kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaźnych;
 • wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;
 • edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz prawidłowego żywienia;
 • udzielanie pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.).

Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami oraz pełnoletnimi uczniami.

Informujemy, że posiadają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

Informujemy, że sprawowanie opieki  nad uczniami przewlekle chorymi  lub niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody rodziców – zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką. W celu właściwej realizacji tej opieki rodzice proszeni są o współpracę z dyrektorem i higienistką szkolną.

Podawanie leków lub wykonywanie  innych czynności podczas pobytu dziecka w szkole przez pracowników szkoły może odbywać się tylko za ich pisemną zgodą.

Skip to content