Szukaj
25 maja 2024 19:09

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Język polski

Klasa IV

Rozkład

Kryteria

Klasa V

Klasa VI

Rozkład

Kryteria

Klasa VII

Rozkład

Kryteria

Klasa VIII

Język angielski

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Historia

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Rozkład

Klasa VII

Klasa VIII

Przyroda

Klasa IV

 

 

 

 

Muzyka

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

PlastykaKlasa IVKlasa VKlasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Technika

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

  
InformatykaKlasa IVKlasa VKlasa VI

Klasa VII

Klasa VIII
Wychowanie fizyczneKlasa IVKlasa VKlasa VI

Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII
Religia

Klasa IV

Kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

Klasa V

Kryteria oceniania

Klasa VI

Kryteria oceniania

Klasa VII

Kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII
Matematyka

Klasa IV

(podstawa programowa 2017)

Klasa V

(podstawa programowa 2017)

Klasa VI

(podstawa programowa 2017)

Klasa VII

Klasa VIII

(podstawa programowa 2017)

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

Klasa II

kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

Klasa III

kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

  
Edukacja wczesnoszkolna – Język angielskiKlasa IKlasa IIKlasa III  
Edukacja wczesnoszkolna – ReligiaKlasa IKlasa II (ocenianie)(rozkład materiału)Klasa III  
Oddział przedszkolnyReligia – treści edukacyjne dla pięciolatkówWymagania edukacyjne   

Geografia

wymagania edukacyjne – sposoby sprawdzania postępów uczniów, warunki i tryb uzyskania oceny rocznej wyższa niż przewidywana

 

Klasa V

(podstawa programowa 2017)

Klasa VI

(podstawa programowa 2017)

Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

(podstawa programowa 2017)

Chemia

   

Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

Biologia

 Klasa V Klasa VI

Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

Język

niemiecki

   

Klasa VII

Klasa VIII

Fizyka

   

Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa

    

Klasa VIII

Wiedza o społeczeństwie

    

Klasa VIII

Skip to content